Działamy od roku 1993.

Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego

  • dzieci od lat 6,
  • młodzieży, 
  • dorosłych.
Uczymy w grupach dobranych pod względem wieku i poziomu zaawansowania.

Celem naszych kursów jest przygotowanie  uczniów do swobodnej, pisemnej i ustnej komunikacji  w języku obcym.

Młodsze dzieci uczymy poprzez zabawę i zajęcia dostosowane do ich wieku i potrzeb.

Starsze dzieci i młodzież przygotowujemy do sprawdzianu na koniec klasy VI, egzaminu gimnazjalnego i matury, oraz do korzystania z umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dalszej edukacji lub studiach za granicą.

Kursy dla dorosłych pomagają zdobyć i rozwijać umiejętność praktycznego posługiwania się  językiem angielskim w sytuacjach związanych z pracą i podróżami.

Licealistom i dorosłym proponujemy również kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English: First (FCE) i CAE.

W trakcie zajęć rozwijamy umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim, ze szczególnym naciskiem na sprawności komunikacyjne. W tym celu starszym dzieciom, młodzieży i dorosłym staramy się zapewnić konwersacje z nauczycielem z Wielkiej Brytanii.

Prowadzimy również kursy dla firm i na zamówienie.

Kursy Języków Obcych TARGET mieszczą się niedaleko od centrum miasta, na Zasaniu, w zabytkowym budynku przy ulicy Św. Jozefa 4.

tel.:   16-679-09-11,  16-670-73-80
ul. Św. Józefa 4, 37-700 Przemyśl
 
A K T U A L N O Ś C I 

Od 03.10. 2016 sekretariat czynny
:

    poniedziałek ..... 15.00 - 19.30
    wtorek ............... 15.00 - 17.30
    środa ..................15.00 - 19.30
    czwartek ........... 15.00 - 17.15

  

   We wtorek, 4 października, rozpoczyna się
    kurs dla dorosłych na poziomie  A2-B1.